Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
CÔNG TY CỔ PHẦN
SP/ DV chính:
HÓA CHẤT PAC, SÔ ĐA, MUỐI LẠNH, MUỐI SUNFAT, ...
Năm thành lập:
2003
Số nhân viên:
Từ 101 - 200 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
TOÀN QUỐC
Tôi có thể giúp gì bạn?
Mr Trần Dũng
Tel: 0933906158

thông tin liên hệ
Mr Trần Dũng
- 0933906158

Hóa Chất Công Nghiệp

PAC
PAC
LAS- LINEAR ALKYLBENZENE SULFONATE
LAS- LINEAR ALKYLBENZENE SULFONATE
XÚT 99 NAOH
XÚT 99 NAOH
NaOH 32
NaOH 32
LAS- LINEAR ALKYLBENZENE SULFONATE
LAS- LINEAR ALKYLBENZENE SULFONATE
NH4OH
NH4OH
Hóa chất công nghiệp
Hóa chất công nghiệp
Hóa chất công nghiệp
Hóa chất công nghiệp
HÓA CHẤT PAC TRUNG QUỐC
HÓA CHẤT PAC TRUNG QUỐC
Hóa chất công nghiệp
Hóa chất công nghiệp
Clorin Nhật Bản
Clorin Nhật Bản
TOLUENE- C7H8
TOLUENE- C7H8
SODA ASH LIGHT- Na2CO3
SODA ASH LIGHT- Na2CO3
NA2S2O5 SODIUM METABISUNFIT
NA2S2O5 SODIUM METABISUNFIT
NA2S208 SODIUM PERSUNFAT
NA2S208 SODIUM PERSUNFAT
Ammonium Persulfate
Ammonium Persulfate

Hóa Chất Xử Lý Nước, Nước Thải

PHÂN BÓN ZMAX- TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH- ỨC CHẾ NẤM
PHÂN BÓN ZMAX- TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH- ỨC CHẾ NẤM
Boro-Max-CHỐNG RỤNG HOA- TRÁI, BÓNG LÁ- BÓNG TRÁI
Boro-Max-CHỐNG RỤNG HOA- TRÁI, BÓNG LÁ- BÓNG TRÁI
Lucky 7
Lucky 7
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
LAS- LINEAR ALKYLBENZENE SULFONATE
LAS- LINEAR ALKYLBENZENE SULFONATE
Max Pak-TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH - ỨC CHẾ NẤM BỆNH
Max Pak-TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH - ỨC CHẾ NẤM BỆNH
XÚT 99 NAOH
XÚT 99 NAOH
XÚT 99 NAOH
XÚT 99 NAOH
NaOH 32
NaOH 32
NaOH 32
NaOH 32
Hóa chất xử lý nước, nước thải
Hóa chất xử lý nước, nư...
Hóa chất xử lý nước, nước thải
Hóa chất xử lý nước, nư...
Hóa chất xử lý nước, nước thải
Hóa chất xử lý nước, nư...
SODIUM PHOSPHATE STPP
SODIUM PHOSPHATE STPP
SODIUM PHOSPHATE STPP
SODIUM PHOSPHATE STPP
SODIUM PHOSPHATE STPP
SODIUM PHOSPHATE STPP
SODIUM PHOSPHATE STPP
SODIUM PHOSPHATE STPP
Hóa chất xư lý nước, nước thải
Hóa chất xư lý nước, nư...
Hóa chất xư lý nước, nước thải
Hóa chất xư lý nước, nư...
LAS- LINEAR ALKYLBENZENE SULFONATE
LAS- LINEAR ALKYLBENZENE SULFONATE
NH4OH
NH4OH
HÓA CHẤT PAC TRUNG QUỐC
HÓA CHẤT PAC TRUNG QUỐC
Dung môi công nghiệp
Dung môi công nghiệp
TOLUENE- C7H8
TOLUENE- C7H8
TOLUENE- C7H8
TOLUENE- C7H8
SODA ASH LIGHT- Na2CO3
SODA ASH LIGHT- Na2CO3
Super Nitro
Super Nitro
Super Phos
Super Phos
COPPER- ĐỒNG
COPPER- ĐỒNG
BREAKOUT
BREAKOUT
TRÁI LỚN NHANH – CHÍN ĐỒNG LOẠT
TRÁI LỚN NHANH – CHÍN ĐỒNG LOẠT
SUPER K- CHẮC HẠT- CHẮC CỦ- TRÁI LỚN NHANH- CHÍN ĐỒNG LOẠT
SUPER K- CHẮC HẠT- CHẮC CỦ- TRÁI LỚN NHANH- CHÍN Đ...

Dung Môi Công Nghiệp

Dung môi công nghiệp
Dung môi công nghiệp
Dung môi công nghiệp
Dung môi công nghiệp
Dung môi công nghiệp
Dung môi công nghiệp
Dung môi công nghiệp
Dung môi công nghiệp
Dung môi công nghiệp
Dung môi công nghiệp
Dung môi công nghiệp
Dung môi công nghiệp
TOLUENE- C7H8
TOLUENE- C7H8
Dung môi công nghiệp
Dung môi công nghiệp

Hóa Chất Giặt Ủi-

Hóa Chất Vệ Sinh Công Nghiệp

Hóa Chất Xí Mạ

Nguyên Liệu Thức Ăn Gia Súc

Hóa Chất Nghanh Gỗ

Hóa Chất Nghành Cao Su

Hóa Chất Nghành Sơn