thông tin liên hệ
Mr Trần Dũng
- 0933906158

Hóa Chất Công Nghiệp

ĐẠM PHÚ MỸ
ĐẠM PHÚ MỸ
HÓA CHẤT THỦY TINH VÀ GẠCH
HÓA CHẤT THỦY TINH VÀ GẠCH
HÓA CHẤT NỒI HƠI
HÓA CHẤT NỒI HƠI
Hóa Chất Nghanh Gỗ
Hóa Chất Nghanh Gỗ
HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC
HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC
AXIT SULFURIC H2S04
AXIT SULFURIC H2S04
XÚT 32
XÚT 32
OXY 35
OXY 35
HNO3
HNO3
BORAX
BORAX
JAVEN
JAVEN
HCL 32
HCL 32
SILICONE TÁCH KHUÔN
SILICONE TÁCH KHUÔN
OXY 50
OXY 50
SODIUM PHOSPHATE STPP
SODIUM PHOSPHATE STPP
TẨY RỬA LAS
TẨY RỬA LAS
NH4OH
NH4OH
HÓA CHẤT PAC TRUNG QUỐC
HÓA CHẤT PAC TRUNG QUỐC
Clorin Nhật Bản
Clorin Nhật Bản
CỒN 96
CỒN 96
DMSO
DMSO
oxy viên
oxy viên
NAOH 99
NAOH 99
AMONIAC
AMONIAC
ZNCL2 KẼM CLORUA
ZNCL2 KẼM CLORUA
Sodium Bicarbonate NAHCO3
Sodium Bicarbonate NAHCO3
NH4CL - Ammonium chloride
NH4CL - Ammonium chloride
Sodium Bicarbonate
Sodium Bicarbonate
CANXI OXIT
CANXI OXIT
SIKA TRONG XÂY DỰNG
SIKA TRONG XÂY DỰNG
NA2HPO4.12H2O
NA2HPO4.12H2O
NA2S2O5 SODIUM METABISUNFIT
NA2S2O5 SODIUM METABISUNFIT
Al2(SO4)3
Al2(SO4)3
NA2S208 SODIUM PERSUNFAT
NA2S208 SODIUM PERSUNFAT
Ammonium Persulfate
Ammonium Persulfate