thông tin liên hệ
Mr Trần Dũng
- 0933906158

Hóa Chất Công Nghiệp

BORAX NA2B4O7- HÀN THE
BORAX NA2B4O7- HÀN THE
NA2HPO4 Natri Hihotphat
NA2HPO4 Natri Hihotphat
HÓA CHẤT THỦY TINH VÀ GẠCH
HÓA CHẤT THỦY TINH VÀ GẠCH
HÓA CHẤT NỒI HƠI
HÓA CHẤT NỒI HƠI
Hóa Chất Nghanh Gỗ
Hóa Chất Nghanh Gỗ
HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC
HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC
AXIT SULFURIC H2S04
AXIT SULFURIC H2S04
NH4CL - Ammonium chloride hay còn gọi là muối lạnh
NH4CL - Ammonium chloride hay còn gọi là muối lạnh
ĐẠM PHÚ MỸ
ĐẠM PHÚ MỸ
AXÍT CLOHYDRIC- HCl
AXÍT CLOHYDRIC- HCl
SILICONE TÁCH KHUÔN
SILICONE TÁCH KHUÔN
LAS- LINEAR ALKYLBENZENE SULFONATE
LAS- LINEAR ALKYLBENZENE SULFONATE
NH4OH
NH4OH
Hóa chất công nghiệp
Hóa chất công nghiệp
Hóa chất công nghiệp
Hóa chất công nghiệp
HÓA CHẤT PAC TRUNG QUỐC
HÓA CHẤT PAC TRUNG QUỐC
Hóa chất công nghiệp
Hóa chất công nghiệp
Clorin Nhật Bản
Clorin Nhật Bản
Hóa chất công nghiệp
Hóa chất công nghiệp
ETHANOL (CỒN)- C2H5OH
ETHANOL (CỒN)- C2H5OH
QUANG CAO
QUANG CAO
XÚT NAOH
XÚT NAOH
oxy viên
oxy viên
XÚTNAOH 32 PHẦN TRĂM
XÚTNAOH 32 PHẦN TRĂM
AXIT NITRIC HNO3
AXIT NITRIC HNO3
NH4OH
NH4OH
Sodium Bicarbonate NAHCO3
Sodium Bicarbonate NAHCO3
SIKA TRONG XÂY DỰNG
SIKA TRONG XÂY DỰNG
Ammonium Persulfate
Ammonium Persulfate
DMSO (Dimethyl sulfoxide)
DMSO (Dimethyl sulfoxide)
MUỐI LẠNH NH4CL
MUỐI LẠNH NH4CL
NA2S208 SODIUM PERSUNFAT
NA2S208 SODIUM PERSUNFAT
CANXI OXIT
CANXI OXIT
NA2S2O5 SODIUM METABISUNFIT
NA2S2O5 SODIUM METABISUNFIT