thông tin liên hệ
Mr Trần Dũng
- 0933906158

Hóa Chất Xử Lý Nước, Nước Thải

PAC HÓA CHẤT XỪ LÝ NƯỚC
PAC HÓA CHẤT XỪ LÝ NƯỚC
NaOH 32- XÚT 32- NATRI HIDROXIT LỎNG
NaOH 32- XÚT 32- NATRI HIDROXIT LỎNG
Hóa chất xử lý nước, nước thải
Hóa chất xử lý nước, nư...
THAN HOẠT TÍNH
THAN HOẠT TÍNH
NA2CO3- HÓA CHẤT SÔ ĐA- SODA ASH LIGHT
NA2CO3- HÓA CHẤT SÔ ĐA- SODA ASH LIGHT
Ca(ocl)2-Clorin Ấn Độ
Ca(ocl)2-Clorin Ấn Độ
POLYME ANION
POLYME ANION