thông tin liên hệ
Mr Trần Dũng
- 0933906158

HÓA CHẤT GIẶT ỦI-

SODIUM HYPOCHLORITE - JAVEL NaOCl
SODIUM HYPOCHLORITE - JAVEL NaOCl